Checklista avbärare.
Vänster (sett från ovan)

Höger (sett från ovan)

Båda